Масло за автоматични скоростни кутии.

Трансмисионното масло е базово масло с добавени специални присадки, които намаляват износването на различните видове трансмисии, като също така подобряват и термоокислителната стабилност. Трансмисионните масла се делят на два основни вида - MTF (ръчни трансмисии) и ATF (автоматични трансмисии). Специалните добавки, които се добавят към базовото масло също се делят на няколко различни вида – противоизносващи, депресаторни и антикорозионни. Добавките, които спомагат за намаляване износването на трансмисията (противоизносващи) намаляват триенето между триещите се повърхности до минимум, докато депресаторните добавки спомагат за подобряването на вискозитета, понижавайки температурата на замръзване. Не на последно място са антикорозионните добавки, които увеличават устойчивостта срещу окисление при различните видове трансмисии. Трансмисионните масла за механични скоростни кутии се означават с GL от Gear Lubricant, като от съществуващите шест експлоатационни групи в момента се произвеждат едва две – GL- 4 и GL – 5. GL – 4 има следните работни характеристики: прилага се при трансмисии работещи при тежки условия и умерено натоварване, и по-конкретно при винтозъбните конусни предавки и хипоидни предавки. GL-5 – се отличава със следните работни характеристики: Прилага се на зъбни предавки, предимно хипоидни, при леките и лекотоварните автомобили, работещи при по-натоварени условия. Предназначена за тежконатоварени скоростни кутии. MT-1 – Тази спецификация също е все още действаща и се използва за масла, предназначени за тежко-натоварени ръчни трансмисии, изискващи добра термична стабилност, устойчивост на високи циклични температури. Обикновено се използва за несинхронизираните ръчни трансмисии в тежкотоварни камиони и автобуси. Трансмисионните масла се делят още на летни, зимни и всесезонни според вискозитетната им класификация. При ATF маслата, няма въведени вискозитетни или експлоатационни класификации. За техните характеристики и приложение се съди от спецификациите на производителите на автоматични трансмисии (ОЕМ-номер).