Видове антифриз

Температура на кристализация и температура на замръзване са различни понятия. Температурата на кристализация е тази, при която в антифриза започват да се образуват ледени кристали. Ако продължи понижаване на температурита, ледените кристали стават повече и по-големи и антифризът започва да прилича на ледена каша. Ако двигателят на автомобила бъде запален при такова състояние на антифриза, това ще доведе до повреди на водната помпа. При следващо понижаване на температурата антифризът замръзва. Стойтностите на температурата на кристализация и температурата на замръзване могат да са най-различни. Например – ако температурата на кристализация на антифриз е -30 °, той ще замръзне напълно на -° 34. Ако обаче антифризът е с температура на кристализация - 10° , той ще замръзне на - 11°. Следователно, колкото по-слаб е антифризът, толкова тези стойности са по-близки. Смазочните качества на антифриза са определящи при избора на охладителния агент. Макар че съдържа вода, антифризът смазва водната помпа и така удължава живота ѝ. Колкото по-концентриран е антифризът, толкова смазочните му качества са по-високи. Но трябва да се има предвид, че концентрираният антифриз е с по-висок вискозитет. Това нарушава нормалната циркулация и натоварва водната помпа, което при продължителна експлоатация това може да доведе до повредата ѝ. Най-добрият вариант в този случай антифриз с температура на кристализация - 26°-30° градуса. Срокът на годност е следващият важен показател, който определя качеството на антифриза. Има шофьори, които използват антифриз само през зимата. След това го източват и цяло лято карат с вода в охладителната си система, като пазят антифриза за следващия зимен сезон. Имайте предвид, че след като концентрираният антифриз бъде разреден с вода, неговият срок за упортеба е между 2 и 3 години, защото съединенията между антифриза и водата са нестабилни във времето. Затова антифризът трябва да се сменя на всеки две години. След този срок той започва да губи качесгтвата си. Температурата на кристализация намалява, намаляват и неговите смазочни качества. Цветът на антифриза също има значение. При големите производители цветът му зависи от химичната основа - етилен-гликолов, пропиленов и др. В България антифризът се произвежда прозрачен и в последствие се оцветява за улеснение на потребителите, без цветът да зависи от химическата основа. Затова трябва да се проверява етикетът, на който задължитело е указан химическият състав. Антифризът може да се пресече, ако се смеси с такъв, който съдържа добавки-антагонисти. В този случай антифризът трябва незабавно да се подмени и охладителната система да се промие. За предпочитане е и да се купува концентриран антифриз вместо готов за употреба. Готовият за употреба антифриз се получава при разреждането на силно концентриран такъв с вода. По правило разреждането трябва да става с дестилирана вода, но това не винаги е така. Затова е по-добре да се закупи концентриран антифриз и да се разреди с дестилирана вода в определеното от производетеля съотношение. Това предотвратява отлагането на котлен камък по охладителните канали на двигателя и радиатора, което от своя страна удължава живота на охладителната система. Ако купувате автомобил втора ръка през есента и не сте сигурни в качествата на антифриза, най-добре е да го подмените напълно. Ако не сте сигурни в температурата на кристализация, можете да я проверите във всеки добър сервиз, тъй като там разполагат с апаратура за замерване температурата на кристализация. Във всеки случай трябва да сте сигурни в качествата на течността, която циркулира в двигателя, за да си спестите неприятните изненади на пътя и да осигурите по-дълъг живот на вашия автомобил.